W ostatnim czasie firmy z Lubelszczyzny podpisały 159 umów z zagranicznymi inwestorami, o łącznej wartości około 64 mln zł. Do sukcesu wydatnie przyczyniła się kampania reklamowa „Dlaczego nie zainwestowałeś w Polsce Wschodniej?”. Pod względem ilości zawartych umów lubelski wynik jest najlepszy w skali kraju .

Zalety gospodarcze pięciu województw tzw. ściany wschodniej były przedmiotem kampanii reklamowej od trzech lat. Inicjator kampanii, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych przeznaczyła na ten cel 86 mln zł pochodzących z funduszy europejskich. Pamiętne spoty reklamowe z teściem, dzieckiem i psychoanalitykiem pytającymi w języku angielskim: „Dlaczego nie zainwestowałeś w Polsce Wschodniej?” zostały wyemitowane na antenie telewizji krajów UE, USA, Rosji, Chin, Korei, Indii i krajów Zatoki Perskiej.

Autorzy serii błyskotliwych spotów reklamowych doszli do wniosku, że w dobie kryzysu główny przekaz kampanii powinien brzmieć „zainwestuj, bo to się opłaca”. Nośnikiem tej informacji stało się hasło „Nowe Tereny Inwestycyjne w Unii Europejskiej”. Wschodnie województwa Polski miały być przedstawione jako region, który w aspekcie inwestycyjnym ma przed sobą dobry czas, a pewny siebie i zdeterminowany inwestor ma, lokując swoje pieniądze na wschodzie Polski, poważne perspektywy wysokich zysków.

Kampania, w której załamany psychoanalityk, rozżalone dziecko i rozczarowany teść zadają tytułowe pytanie objęła teksty w prasie, spoty reklamowe w telewizji i Internecie, a nawet tak egzotyczne działania jak outdoor na lotniskach m. in. Paryża, Nowego Jorku i Dubaju. Spoty reklamowe doczekały się, dzięki nietuzinkowemu i oryginalnemu pomysłowi, drugiego obiegu, stając się jednym z najlepszych przykładów marketingu wirusowego na naszym podwórku w ostatnich latach.

- Inwestorzy zauważyli kampanię, a tym samym Polskę wschodnią – mówi Agnieszka Łukaszewska-Wojnarowska z PAIiIZ.

Każde przedsięwzięcie poprawiające wizerunek Polski wschodniej w oczach inwestorów, od spotów reklamowych zaczynając na wsparciu rządowym i tworzeniu specjalnych stref ekonomicznych kończąc, poprawia sytuację ekonomiczną tego zaniedbywanego dotąd regionu Polski.